EN - RU
"Biz her yerdeyiz..."

Kalite Anlayışımız

Müşteri talep ve ihtiyaçlarının sürekli değiştiği, teknolojinin hızla geliştiği, bilginin ekonomik boyutunun arttığı günümüz rekabet ortamında, sunduğumuz ve sunacağımız taşımacılık ve diğer tüm operasyonel hizmetler ile ilgili talep ve beklentileri en üst kalite düzeyinde karşılamak temel ilkemizdir.

Bu ilke doğrultusunda Kayra Uluslararası  Nakliyat;

Müşteri malını kendi malımız gibi görerek, tüm hizmet operasyonlarında kaliteli ve güven odaklı hizmet anlayışıyla müşteri malının emniyetini, muhafazasını ve alıcısına zamanında ulaştırılmasını sağlayacaktır. 

Müşteri odaklı, hızlı ve etkin çözüm üreten hizmet anlayışıyla müşteri güven ve sadakatinin sürekliliğini sağlayacaktır.

Müşterilerine her gün bir önceki güne göre daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla, bütün çalışanlarının katılımıyla sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda, hizmet seviyesini, süreçlerini, insan kaynakları ve teknolojisini sürekli geliştirecektir.

Müşterilerine kapsamlı hizmet sunmak, kalıcı olmak ve büyümek için mevcut hizmet konularına entegre olan yeni hizmet alanlarında gelişmeye devam edecektir.

Yasal gereklere uyan, çevreye ve topluma karşı saygılı, tedarikçileri ile karşılıklı yarar ilişkisine inanan ve çalışanlarına değer veren yönetim ve hizmet anlayışıyla paydaşlarının nazarındaki itibar ve saygınlığının devamlılığını sağlayacaktır. 

İşine sahip çıkan, işini sürekli geliştiren; takım çalışması ilkesi, KAYRA NAKLİYAT'LI olma gururu ve özveriyle çalışan personeliyle firma kültürü ve hizmetlerine değer katmaya devam edecektir.